fredag 14 maj 2010

Varför är det så självklart Baylan?

I går visade Rapport hur pengar används för svenska partiers valarbete. M vill inte redovisa om eller vilka sympatisörer som kan ha gjort en donation till valkassan och det får S så ont i ögonen av.

Jag vet att förr kunde man i valtider se i lokalpressen(S) här där jag bor något som troligen hette valstafetten. Där stod i bokstavsordning namnen och adresserna och gåvosumman på de som skänkt något till s-kampanjen. Ex. Anna A-son Avägen 1 - 200 kr, Bertil B-son Bvägen 2 - 500 kr.........Det var en försvarlig mängd varje dag som exponerade sig med sin partitillhörighet och hur mycket de gav. Jag tyckte och tycker fortfarande att det är var och ens ensak om och hur mycket man vill ge i ett sådant här race. Jag upplevde att det måste kännas lite skrytsamt att vara med i den tabellen och dessutom pressande för de som inte hade en möjlighet att ge den där hundringen för att visa att man var en äkta sosse som vill vara med i kampen.

Var och en har rätt att ge om man vill men det skall inte vara ett tvång eller givande som skall glänsas med och jag tror inte att man kan köpa sig politisk makt i ett svenskt parti även om du är mycket förmögen. Alla bidrag skall alltid vara frivilliga oavsett om det gäller pengar eller din tid - du kan arbeta i valrörelsen även om du inte har pengar - du satsar helt enkelt av dig själv och med din tid och kunnande.

Så dyker Baylan upp i rutan och är så rättrådig och pratar om hur man redovisar valkassan och säger att man har ju bidrag från fackföreningarna. De går in med donationer till Ss valarbete varje valår - då blir jag så förbannad varje gång han säger så så att jag exploderar. Det är faktiskt medlemmarna i de olika facken som betalar detta med fackavgiften. Hur många av alla fackanslutna vet det? Hur många i dessa tider vill det och är verkliga anhängare till den socialdemokratiska ideologin? Hur många av fackanslutna är tillfrågade om de vill stötta sossarnas valarbete? Det här liknar inte demokrati, det liknar sjuttiotalets tvångsanslutning till socialdemokratin när man gick med i facket.

Fackförbund är inte en folkrörelse som skall stötta ett speciellt politiskt parti - det är en förening som skall tillgodose sina medlemmars intressen på arbetet inte använda medlemsavgifter till att välja partitillhörighet åt dem och det skall inte vara kutym eller gammal hävd att använda medlemspengar så när inte varenda medlem har givit sitt medgivande till det.

Jag vänder mig inte mot att pengar används till valarbete i S - jag vänder mig mot att de skänks bort till ett partiarbete över huvud taget. Jag vill veta vem som sanktionerar detta och då bryr jag mig inte om det går 1 krona eller 100 kronor från varje medlem till valarbetet i S, jag vill rubricera det som förskingring eller egenmäktigt förfarande med medlemskassan.

Återigen så vill jag ha en ordentlig förklaring från Baylan hur det kan få vara så här och varför han som tidigare tycker det är självklart att fackmedlemmar skall bidra per automatik till valkassan i S. Gör medlemmarna i Hyresgästföreningen det också? Folkrörelse som folkrörelse.

Jag vill ha svar nu och inte ett svar av typen :Det har alltid varit så! Det är inte längre så tycker jag. Det är inte försvarligt att ovetande medlemmar skall betala partipropaganda utan att i många fall veta om det - gör något åt det nu, för det här liknar stöld av organiserad sort och det är fult och olagligt.

Gör något nu Baylan , du som vet och kan.Voffö gör ni på detta viset?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar