torsdag 27 maj 2010

Den svenska modellen?

Jan Björklund tycker att a-kassan skall vara statlig och det har jag tyckt länge. Alla andra sociala försäkringar är ju det.När nästan 1½ miljoner människor står utanför den nuvarande a-kassan redan nu av olika skäl och vid arbetslöshet blir det staten som till syvende och sist får betala ut olika ekonomiska bistånd.

LO-chefen Vanja Lundby-Wedin är upprörd över detta och anser det är ett angrepp mot "den svenska modellen" - det gäller att man på det viset tar ifrån facken a-kassan.Hon tycker det är helt naturligt att en privatsrättslig institution som facken är, skall ha hand om en obligatorisk försäkring.

Björklund tycker att "svenska modellen" bör innebära att man har allmänna socialförsäkringar.Som det är nu är faktiskt a-kassan frivillig.Lundby-Wedin fruktar att flykten från facket skall öka om staten tar hand om a-kassan men för guds skull låt folk bestämma om sin facktillhörighet eller ej.

Staten bekostar redan nu två tredjedelar av a-kassornas kostnader och står även för socialbidrag åt arbetslösa som inte är med i a-kassan. Jag håller med om att alla socialförsäkringar skall vara allmänna och inte anknutna till andra sammanslutningar - varken intresse eller politiska föreningar skall färga detta är min mening.

Jag tycker och har tyckt länge som Björklund och jag hoppas att det kan bli så i praktiken också. Facket är en intresseförening inget annat och den skall inte kopplas med en socialförsäkring där det faktiskt kan spela roll om man är aktiv i facket och på vilket sätt man är det. Svenska modellen skall inte betyda tvångsanslutning tycker jag-

Go for it Björklund!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar