fredag 7 maj 2010

Hyresgästföreningens lönepolicy

Den utmärkta publikationen Kyrkans Tidning gör just nu en granskning av ideella sektorn i Sverige. Veckans granskning handlar om Hyresgästföreningen.

Föreningen skapades precis som fackföreningarna för att kunna hjälpa sina medlemmar mot orättvisor vid i detta fallet hyresvärdar och hur hyresgäster kan behandlas av dessa vid hyressättningar och problem som gäller boendet. Det är en förening med rötter och fortfarande stadigt förankrade i arbetarrörelsen.

En del av rörelsen har att förhandla med 302 kommunala och 45 000 privata fastighetsägare om hyror och boendet för sina medlemmar och detta görs av välutbildade och välbetalda ekonomer, jurister och andra handläggare. Detta är den profssionella biten och det är inte konstigt att dessa betalas väl för sin kompetens och arbete.

Hyresgästföreningen är en ideell förening och räknas till folkrörelsen. Ute i Sverige arbetar mer än 15 000 förtroendevalda i lokalavdelningar av Hyresgästföreningen utan någon ersättning alls.Det blir svårare och svårare att att få någon att ställa upp,till förbundstämman finns det motioner om att man skulle få sin medlemsavgift efterskänkt som förtroendevald (ca 900kr/år)i lokalavdelningarnas styrelse- detta kommer med säkerhet att avslås.

Förbundets toppar sätter sina löner själv vid styrelsemöte så det gör inte medlemmarna vid någon stämma.Ordförande Barbro Engman har heltidslönen 105 000kr/mån och om hon väljer att lämna uppdraget i förtid så får hon 90% av det i 2 år. Förbundschefen Jan Johansson har 102 000kr/mån.Förbundsstyrelsen har hittills sagt att Barbro Engman skall ha högsta lönen men inget av de 150 stämmoombuden har varit tillfrågad eller varit med i dessa lönesättningar.

Hyresgästföreningens har 4.3 miljoner i ledningskostnader om året och sticker ut rejält om man ser att en så stor ideell organisation som Riksidrottsförbundet har 2,5 miljoner för samma sak.

Svårigheter med att få gräsrötter att arbeta ideellt har gjort att 25% av lokalavdelningarna i Sverige har lagts ner eller slagits ihop med andra på de senaste 12 åren .

Jag undrar hur många hyresgäster som vet hur orättvist man sköter om Hyresgästföreningarna lokalt och vad man betalar för med sin avgift. Den professionella biten är helt okej och den skall givetvis betala för sina yrkesmän det är självklart. Jag vill inte vara med om att betala en ideell organisations styrelse med topplöner satta av dem själva - inte på några villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar