måndag 5 juli 2010

Skillnad på donation och donation

Just för tillfället funkar inte min länkningsfunktion så jag kör på ren ilska i stället.
Aftonbladet har den 5juli på sidorna 8 o 9 ett reportage på hur de "kollat" hur olika parti ställer sig till privata anonyma donationer. Man har skickat ett fejkat erbjudande till 8(?)) partier där en påhittad person erbjuder sig att ge bort 100 000 kronor om denne inte behöver skylta med sitt namn.Man visar hur hur då de rödgröna tackar nej med utdrag från svarsbrevet.

Detta är kanske undersökande journalistik - jag vet faktiskt inte, men jag tycker att det det liknar rena smutskastningen som det är upplagt.Det är inte olagligt att få anonyma gåvor oavsett att man kan finna en styrning av politiken om man pytsar in riktigt stora mängder.Är det inte otroliga summor så förstår jag inte varför jag inte skulle få vara anonym i mitt givande, jag kanske är blyg eller inte tycker att det angår någon vem eller vad jag ger mina pengar till.

Bidrag från privatpersoner till partierna är mellan 0 kr(C) och 2903000 kr(S), Moderaterna har fått 2000000 kr men redovisar inte givarnas namn . Ser man på antalet givare så har M:s givare skänkt i snitt 765 kr var.

Fortsätter man granska tabellen så har S som enda parti fått pengar från ett företag 202000 kr - att redovisa det är säkert transparent och fint men kan man inte misstro detta och misstänka att man försöker köpa in sig i politiken så?

Donationer från organisationer har endast V och S fått och de är mycket olika. V har fått in 423 000 kr och S har fått 14 012 000 kr. Håll i er, 14 millar så där lite käckt från "organisationer". Dessa pengar kommer från LO och olika fackförbund. Våra medlemsombud sitter och bestämmer att en del av våra avgifter går rätt in i ett partis valkassa. Alla som är med i facket avpersonifieras och blir en del av en grå massa en s k organisation . Utan att man får veta eller tillfrågas så är man med i donationsorganisation och det gör mig så arg. Ni som är med i facket tillfrågades ni om ni ville stödja ett visst parti? Blev ni informerad om att så var fallet? Gav ni era fackombud mandat att ge bort (en liten)del av era pengar? Jag ifrågasätter i alla fall principen att göra så och tycker det är ohemult fast Baylan tycker det är ok för det sker av hävd.

I denna artikel meddelas INTE vad det statliga partibidraget är - det som är största delen av bidragsbiten för alla. Det är väl en helt annan historia och det är väl av "hävd som det inte visas-
Nu sätter jag in en tia till på Alliansens vänners konto. Det gör jag anonymt för man vill inte skryta.Får ni en obändlig lust att (av hävd) göra det så är det Bg 350-1798. Jag är anonym där med men för säkerhets skull brukar jag underteckna med ett alias t ex Granntanten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar