måndag 30 augusti 2010

Vilken välfärd är det man talar om?

I debatter på nätet, i tidningar och i synnerhet nu i valtider så sönderanvänds och rådbråkas alltid en massa ord. Vissa partiledare har man också klistrat på en massa "beskrivande" ord för att få fram vilka egenskaper dessa har på grund av sin förda politik.

Många politiker har också mycket effektivt tagit död på fina gamla ord och fullständigt urholkat dem och deras betydelse. Som vanlig medborgare upptäcker man att man reser ragg varje gång ordet dyker upp - ordet KLYFTA är ett sådant ord.VÄLFÄRD är ett annat ord som jag mer och mer blir tveksam till och ifrågasätter om politikerna verkligen pratar om samma sak som jag menar, eller om man menar samma sak inom det egna partiet en gång?

När Ohly eller Sahlin mässar om att "VÄRNA VÄLFÄRDEN" inom olika sektorer och på många olika sätt och dessutom finansierade på rent horribla grunder, då känns det fel för mig.Att straffbeskatta den ene för att den andre skall få det bättre på politiska grunder blir helfel i min värld. Som Anybody skrev i ett annat sammanhang så blir två fel inte ett rätt.

Med hjälp av Stora Synonymboken från Strömbergs har jag slagit upp VÄLFÄRD och synonymerna till detta ord. De lyder som följer:VÄL,BÄST, VÄLGÅNG, VÄLMÅGA,VÄLBEFINNANDE, LYCKA, FRAMGÅNG.
HÖG LEVNADSSTANDARD, GODA MATERIELLA VILLKOR, VÄLSTÅND, STATLIGT OMHÄNDERTAGANDE FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN, SOCIAL TRYGGHET.

Det är verkligen vidd på ordets betydelse och vissa av dessa gör mig lite rädd för innebörden. "Statligt omhändertagande från vaggan till graven" får mig att känna ofrihet, livegenskap och ett intrång i den personliga integriteten. Är man en omyndigförklarad individ som skall omhändertas av Pappa Staten och Moder Svea från första barnbidraget till sista statliga begravningen? Har man inget som helst egenansvar eller kompetens att sköta sig själv som individ? Skall staten tycka ,tänka och bestämma hur vi skall leva våra liv och hur alla förmåner skall delas? Givetvis skall vi med våra skatter se till att det finns ett skyddsnät för alla, därmed inte sagt att alla skall pressas in i fållor av staten där man inte vill vara.

Välfärd är inte vad enskilda politiker vill få det att verka som, det har snart blivit ett utnött förbrukat slagord som alla glömt innebörden av eller inte bryr sig om att validera längre.

Tänk om man kunde enas om (oavsett partifärg) att alla skall ha en rimlig standard och må så bra det går i landet Sverige. Tänk att tilltro människor om en styrka och tankeverksamhet hos var och en, utan att man sätter eller låter sig sättas under förmyndare.Politiker är ALDRIG förmyndare åt folket - utom i diktaturer - de är valda av folket för att tjäna sina väljare. Tänk så enkelt det vore om man tänkte på det istället för att överlämna tänkandet till folkvalda politiker. Om det beror på lättja eller okunnighet att man snällt finner sig i det vet jag inte. Jag vet däremot att jag inte vill ha en välfärd som bygger på min egen passivitet. Som fri varelse vill jag ha kontroll över mitt liv och utforma det efter egen skalle så långt det går - annars vore jag vare sig fri eller deltagande. Ett skyddsnät vill jag ha som alla andra men jag skall inte vårdas och tas om hand in absurdum. Jag vill bestämma över mig själv!Sverige skall fungera för alla!

2 kommentarer:

  1. Jag är så trött på politikernas snack och fantastiska löften att jag inte orkar lyssna längre.....då lyssnar jag hellre på Kent eller Def Leppard =)

    SvaraRadera
  2. Man slipper dessutom att rösta på killarna i Def Lepperds eftersom de är amerikaner. 8-)

    SvaraRadera