torsdag 2 december 2010

Ingen ÖB här inte.

Inom statliga verk finns det många titlar som benämns med två bokstäver. På den arbetsplats mannen i mitt liv verkade fanns det en GD = generaldirektör och flera BD = byrådirektör.

FN har en GS = en generalsekreterare.
Högsta hönset för vårt försvar är vår ÖB = överbefälhavare.
Min morfar var för länge sedan VD = verkställande direktör.

När jag läste morgontidningarna så hittade jag en ny sådan där "tvåtakts titel". Jag hittade en ÄB bland notiserna. Denne ÄB hade varit beredd att avgå om AU(arbetsutskottet) tyckte det. Jag stod frågande inför så väl titel som avgång och hade jag inte läst namnet på den det gällde så hade jag inte förstått ett dyft. Tidningen var Kyrkans Tidning och personen det gällde heter Wejryd.

Nu vet ni alltså att vi har en ÄB i Uppsala d v s en ärkebiskop.

Nattliga hälsningar från er GT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar