torsdag 2 juli 2015

Och på femte dagen stod han upp och lät oss skåda ljuset - det kom från vänster och var grönt

Dagens högmässa inleddes med en poetisk betraktelse om att som kvinna önska sig skägg, en djärv och ovanlig ingångspsalm.

Så stod han äntligen i predikstolen Pastor G Fridolin för att sprida sin förkunnelse  - Kaplanen Kaplan var förhindrad att tjänstgöra då han sökte sin stjärna i öster. Dagens text var från Predikaren och tolkades med sonor stämma utan tonartshöjningar. Mässhaken var utbytt mot enkel gul slips för att inte åhörarna skulle missledas att betrakta prakten utan bara höra psalmistens ord.

Predikanten ledde oss skickligt från vårt nuvarande hemvist Landet Lagom till Paradiset Sverige som vi en gång kommer att få skåda. Han talade om vad vi SKOLA göra för att nå detta paradis och vi SKOLA göra mycket. För att få goda lärjungar så skall profeter utbildas och givas stora belöningar samt SKOLAs till goda förkunnare. Alla lärjungar skall få möjlighet att lära sig harpospel i den kommunala musikskolan då diakon Romson tyvärr råkat trampa i alla andra klaver.

Till Paradiset Sverige skall alla portar göras vida och höga så alla skall kunna komma in och mötas av jublande och välkomnande skaror.

Jag ger detta tal en ddtdödad geting för det var det absolut tråkigaste jag hört på år och dag. Det kan kanske bero på att jag inte är en av de frälsta men som en god människa önskar jag så väl kaplan, predikant och diakonen ett gott tillfrisknande.

För tjänstgöring i Almedalen bör man ha akutväska med sig. Den skall innehålla comped skavsårsplåster, cerat, vattenflaska och några rena plastpåsar för bjudmat. Basutrustning helt enkelt - ett par väl ingångna skor förutsätter jag att alla förstår att man behöver plus ett nyfiket sinne och glatt humör. Man får uppleva så mycket roligt då.

En helt underbar dag då jag minglat friskt och träffat roliga människor på många mötesplatser och oväntade ställen. Ms ekonomiska talesperson Ulf Kristersson inger förtroende och informerade bra vid ett ekonomiskt seminarium, den tuffe Hanif Bali sökte kraft från ovan vid Telias laddstation och den underbara kvinnan som tidigare stod för Almegas bloggplats H12 berättade att hon fått nytt arbete på kommerskollegiet - bra folk på rätt plats. Jag var tvungen att fotografera en annan bra arbetare som heter Janne och han var en av de som såg till att toaletterna städades och hölls fräscha. Synd att man inte ser dessa arbetare mer och oftare på andra platser i vårt Sverige.

Dagens clou var trots allt jag såg och hörde mitt after noon tea med alla tillbehör medan jag åhörde Johan Hakelius anglofila tankar.
God natt världen and let the Force be with you/Granntanten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar